Beredskabsøvelser målrettet din virksomhed

Uforudsete situationer kan ikke undgås, men hvordan de håndteres kan være afgørende. Øvelse er den bedste måde at styrke virksomhedens og medarbejdernes evne til at håndtere uforudsete situationer. Derudover peger al erfaring på, at øvelser skaber større tryghed blandt personalet samt bedre og mere effektiv håndtering af akutte situationer.

I får en dag dedikeret til virksomhedens beredskab samt jeres medarbejderes trivsel og samarbejde, hvor problemstillinger vil blive belyst fra flere sider og realistiske scenarier gennemspilles og sættes i perspektiv.
Hvilke situationer der sættes i fokus er op til jer, men eksempler kunne være:

EKSEMPLER:

 • Evakuering  
 • Brand
 • Strømafbrydelse
 • Terror
 • Truende adfærd
 • Forstyrrende adfærd
 • Hjerteanfald o.lign. 
I alle disse scenarier skal jeres medarbejdere have en klar handleplan, være skarpe, kommunikere og samarbejde – de skal være forberedte. 

 

Øvelserne skal afdække hvad der fungerer og derfor skal fastholdes, og hvad der fungerer mindre godt og derfor bør ændres. Dagen skaber også en unik mulighed for teambuilding på tværs af personalegrupper. 

Det praktiske forløb

 • På et indledende møde vil vi drøfte dagens indhold og få input til, hvilke scenarier der vil give mening for jer.
 • Vi udformer realistiske og målrettede cases og sender dem til jer. Vi retter til og står for den øvrige forberedelse.
 • Dagen afvikles som aftalt.
 • Vi modtager og bearbejder feedback og notater fra dagen.
 • I modtager resultater, input og evt. actioncards. Derudover et konkret og konkluderende skriv til jeres medarbejdere.

Udbytte af Beredskabsdagen:

 • Implementering og evt justering af beredskabsplaner.
 • Øget trivsel og tryghed for både ledelse og medarbejdere.
 • Styrket samarbejde og kommunikation medarbejderne imellem.
 • Kompetent beredskab og mere effektiv håndtering af uforudsete hændelser.
 

Vi stræber efter at I står tilbage med en følelse af at ‘VI har styr på det.’
En fælles ansvarsfølelse, der bunder i en fælles referenceramme, hvad angår sikkerhed og håndtering af uforudsete hændelser – et stærkt, trygt og stolt beredskab.

Prisen for dagen afhænger af omfang og antal deltagere.