I Musikhuset Aarhus holdt vi i 2022, for første gang en hel beredskabsdag for vores afviklingsansvarlige personale. Det gjorde vi fordi vi igennem de seneste år i stigende grad har oplevet uforudsete hændelser af forskellig karakter, der har ført til forestillingsafbrydelser eller i særtilfælde aflysninger. Typisk 1-5 gange årligt har vi situationer hvor vi har brug for at guide publikum og artister igennem en uforudset situation. Det kan være (falske) brandalarmer, tekniske nedbrud, Akut ildebefindende, (for) vildt publikum, sikkerhedstrusler mm. I sådanne situationer stilles der store krav til de afviklingsansvarlige, for at publikum, artister og andre medarbejdere kan føle sig trygge.


For at lave sådan en dag godt, indså vi hurtigt, at vi havde vi brug for professionel hjælp udefra til planlægning, forberedelse, procesfacilitering på dagen og efterbehandling.

Ideen var at vi ville træne håndteringen af publikum, artister , og medarbejdere i forskellige typer af kritiske uforudsete hændelser i nogle rollespils cases. Vi valgte at alliere os med Abstrus, som vi tidligere havde samarbejdet med ifm. En personaledag, til at hjælpe os med dette. Med udgangspunkt i tidligere hændelser, og nær ved hændelser i musikhuset plus nogle situationer vi ikke har været ude i, lavede Abstrus 9 forskellige, interessante, realistiske og engagerende case scenarier. 

På dagen, faciliterede Abstrus os rigtig godt igennem de forskellige cases, hvor vi var opdelt i 3 hold der skiftede mellem 3 lokationer. Efterfølgende har de hjulpet med opsamling, evaluering og tilretning af actioncard. Alt i alt en super oplevelse af samarbejdet med Abstrus som jeg kan give min varmeste anbefalinger.