Hvorfor vælge Abstrus?

Vores koncepter bruges ofte som “en god oplevelse”, hvor medarbejderne lærer hinanden bedre at kende. 

Vil du udfordre dine medarbejdere yderligere, og gøde jorden til yderligere udvikling, både som gruppe og som enkeltperson, så tager vi udgangspunkt i vores koncepter, men indlægger elementer af tvungen refleksion over, f.eks. kommunikation, samarbejde, trivsel, egen rolle og performance i gruppen. 

Vi kan tage udgangspunkt i forskellige udfordringer, som I gerne vil arbejde med. Det kan være f.eks. kommunikation, trivsel eller samarbejdsvanskeligheder. Det kan også indeholde indledende eller efterfølgende 1-1 coachingsamtaler, og dagen kan være en del af et længere forløb.

Inden dagen tager vi en snak med jer omkring, hvad I som ledelse ønsker at medarbejderne skal have med fra dagen. Er der særlige emner der rør sig i personalegruppen? Hvordan er trivslen og samarbejdet nu? Hvad ønsker I, at fokus for dagen skal være. Ud fra denne samtale strukturerer vi en dag med meningsfuldt indhold.

Pakker:

Pakke 1:

Anderledes og underholdende arrangement med spændende fagligt indhold til f.eks. personaledagen.

 

Vi starter med et oplæg, som f.eks. tager udgangspunkt i temaet: “Trivsel på arbejdspladsen”. Dagens oplæg skræddersyes efter en indledende samtale med jer om, hvad der rør sig hos jer og hvad I gerne vil, at dagen har fokus på.
 
Herefter starter The Hint Hunt, hvor I vil blive udfordret, ikke kun personligt, men på kommunikation og samarbejde. I vil komme til at se nye sider og kompetencer hos hinanden. Der arbejdes i grupper, og vi bruger pauser undervejs til at reflektere over, hvordan vi kan integrere dagens første oplæg i vores måde at samarbejde i gruppen. 
Vi slutter dagen af med en opsamling på dagens indsigter, og hvordan vi kan integrere disse i vores samarbejde, personlige udvikling og det liv der fortsætter når vi er taget afsted igen.
Det er en dag fyldt med grin, udvikling og aha-oplevelser. Der skiftes mellem høj intensitet og konkurrenceelement – og refleksion i lavere tempo.

 

Pakke 2:

Står jeres virksomhed overfor større strukturelle forandringer, eller står I overfor store skift, der kan skabe uro og usikkerhed i personalegruppen? Har I brug for hjælp til, hvordan vi går fra at tale om værdier og kultur til, at det faktisk er noget vi kan mærke der lever i virksomheden?
Det kræver en indsats at skabe trivsel, arbejdsglæde og integrere en ny kultur på arbejdspladsen. Dette er en stor valuta i medarbejderfastholdelse og i virksomhedens brand.
Vi ved, at det ikke er nok at hænge en plakat op i personalerummet med værdier. Kulturen skabes af de mennesker der møder op hver dag, og derfor skal man høres, involveres og mærke ens betydning i fællesskabet.
Dag 1:
Dagen byder på oplæg, refleksionspauser, øvelser og der faciliteres et rum for både det lette og det svære. Vi skræddersyer et program ud fra, hvilke temaer I kan have brug for at sætte fokus på. Det kan f.eks. være kommunikation, persontyper (DISC), værdier, stress, samarbejde eller trivsel. 
Uanset, så tager vi udgangspunkt i, og skaber rum for, hvad der fylder hos jer.Dag 2:
Vi samler op på gårsdagen. Måske er noget nyt kommet til overfladen, som vi har brug for at kigge på inden vi kan komme videre.
Herefter starter The Hint Hunt, hvor I vil blive udfordret, ikke kun personligt, men på kommunikation og samarbejde. I vil komme til at se nye sider og kompetencer hos hinanden. I arbejder i grupper, og vi bruger pauser undervejs til at reflektere over, hvordan vi kan integrere dagens første oplæg i vores måde at samarbejde i gruppen. 
Vi slutter dagen af med en opsamling på dagens indsigter og hvordan vi kan integrere disse i vores samarbejde, personlige udvikling og det liv der fortsætter når vi tager fra jer. 
Det er en dag fyldt med grin, udvikling og aha-oplevelser. Der skiftes mellem høj intensitet og konkurrenceelement – og refleksion i lavere tempo.
 

Når vi bruger vores koncepter til dybere medarbejderudvikling samarbejder vi bl.a. med Mia Korsholm. 

Mia Korsholm har kompetencer inden for coaching, forandringsprocesser og personlig udvikling, der styrker læring, samarbejde og individuel vækst og trivsel.

Til daglig driver hun klinik i Risskov hvorfra hun har 1:1 sessioner, samt virker som mentor. Hun har stor erfaring med at undervise og facilitere workshops.

Ved at kombinere vores kompetencer kan vi integrere læringen fra teambuildingaktiviteterne og støtte til individuel vækst og udvikling i gruppen på længere sigt.

r vi bryder måden vi normalt samarbejder på, og kaster medarbejderne ind i en ny og ukendt kontekst, kan vi blive mere nysgerrige på hinanden og udfordre de roller vi normalt indtager i fællesskabet. Som facilitatorer er vores fineste opgave at gøde jorden til, at jeres medarbejdere efter dagen ser hinanden og sig selv med mere tolerance, rummelighed og nysgerrighed, med øget samarbejdsevne og trivsel til følge.

Du kan læse mere om Mia Korsholm her: www.miakorsholm.dk

Formål og fokus

Dagen starter med et oplæg, hvor vi præsenterer hvad vi skal arbejde med, som en rød tråd gennem dagen.
Udover at samle op på det hele til sidst, vender vi tilbage til denne tråd flere gange i løbet af dagen, for at holde fokus på, hvad vi arbejder med, selvom deltagerne også bliver fanget af “spillet”, når vi begynder at konkurrere mod hinanden, og startskuddet lyder.

Der er flere muligheder, men oftest bruger vi “The Hint Hunt” som udgangspunkt, når vi arbejder med medarbejderudvikling.
The Hint Hunt er inspireret af Escape Room, som mange efterhånden har hørt om eller prøvet. I The Hint Hunt kan der dog være mange mennesker med samtidig, i samme område, og der er ikke noget rum, som du har en time til at komme ud af. Læs mere om The Hint Hunt længere nede.

En vigtig overvejelse

Der er ikke noget quick fix, når man arbejder med trivsel og samarbejde. Det er derimod en proces. At skabe bæredygtige forandringer kræver kontinuerligt fokus, og ofte giver det mening med opfølgning, måske allerede efter 1-2 måneder, hvor dagen stadig ligger i frisk erindring, men dagligdagen også har nået at indfinde sig.
Her vil vi følge op på, hvordan det er gået siden sidst, og vi vil vha. aktiviteter, samtale og reflektion skabe grobund for overvejelser, om personalet har formået at bruge de erfaringer de tilegnede sig  sidst på en konstruktiv og givende måde. 

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan designe et skræddersyet event eller forløb, der adresserer lige netop det I har brug for i jeres virksomhed.

Sådan foregår Hint Hunt

Deltagerne opdeles i mindre grupper på ca. 6 personer. Rammen og området sættes, og en ny verden beskrives. Spor er spredt ud i området, nogle spor er man overbevist om er en del af spillet, andre er man usikker på. Det kan f.eks. være billeder, kasser med hængelåse eller musik der spiller fra en gemt højttaler. Opgaven er indenfor et givet tidsrum at indsamle flest mulige kodeord. 

Gruppens forskellige intelligenser, færdigheder og ressourcer kommer i spil. Hvordan holdes overblikket og samles den indsamlede data? Hvordan samles trådene? Ved fælles hjælp huskes, noteres og samles dette kryptiske, sammenfiltrede netværk af brugbare og vigtige informationer.

Deltagerne opdeles i mindre grupper på ca. 6 personer. Rammen og området sættes, og en ny verden beskrives. Spor er spredt ud i området, nogle spor er man overbevist om er en del af spillet, andre er man usikker på. Det kan f.eks. være billeder, kasser med hængelåse eller musik der spiller fra en gemt højttaler. Opgaven er indenfor et givet tidsrum at indsamle flest mulige kodeord. 

Gruppens forskellige intelligenser, færdigheder og ressourcer kommer i spil. Hvordan holdes overblikket og samles den indsamlede data? Hvordan samles trådene? Ved fælles hjælp huskes, noteres og samles dette kryptiske, sammenfiltrede netværk af brugbare og vigtige informationer.

DISC-analyser

Abstrus kan også tilbyde udarbejdelse og gennemgang af DISC-profiler som en del af en medarbejderudviklingsdag. 

Det giver mening at arbejde med DISC-analyser i forbindelse med et Abstrus- arrangement, da teorien og resultaterne fra profilerne tydeliggøres i de aktiviteter, vi tilbyder.

Kontakt os, hvis dette kan være relevant som en del af jeres medarbejderudviklingsdag.