Kom et stik dybere

Hvis du gerne vil gøde jorden til yderligere udvikling, kan du integrere forskellige elementer af refleksion i jeres arrangement. Det kan handle om alt fra kommunikation, samarbejde og trivsel til egen rolle og performance i gruppen.

Vi tilbyder også indledende eller efterfølgende 1-1 coachingsamtaler for at skabe et længere forløb med fokus på interne udfordringer.

Inden dagen tager vi en snak med jer omkring, hvad I som ledelse ønsker medarbejderne skal have med fra dagen. Er der særlige emner, der rør sig i personalegruppen? Hvordan er trivslen og samarbejdet?

Ud fra samtalen sammensætter vi en dag med værdiskabende indhold.

Eksempel: Sådan kan en dag se ud

Vi skifter som regel mellem høj og lav intensitet i løbet af arrangementet. Her kan du se et eksempel på et dagsprogram med fokus på trivsel.

1) Lyt og lær

Ekspertoplæg med fokus på trivsel på arbejdspladsen.

2) The Hint Hunt

Udfordrende koncept, der kaster lys på deltagernes kommunikations- og samarbejdsevner.

Læs mere om legen her.

3) Refleksionspause

Personlig refleksion og gruppearbejde med udgangspunkt i formiddagens oplæg og aktivitet samt de foreløbige erfaringer i gruppen. De nye overvejelser danner baggrund for den fortsatte teambuildingaktivitet.

4) The Hint Hunt – andel del

Deltagerne vender tilbage til aktiviteten med ny erfaring og læring i bagagen.

5) Afslutning

Vi slutter med en opsummering af dagens refleksioner og ser på, hvordan I kan integrere de nye indsigter og sikre fortsat udvikling både for teamet og den enkelte medarbejder. 

DISC-analyser

Abstrus tilbyder også udarbejdelse og gennemgang af DISC-profiler som en del af jeres medarbejderudviklingsdag.

Både teori og resultater står tydeligt frem i de aktiviteter, vi tilbyder. Derfor giver det god mening at arbejde med DISC-analyser i forbindelse med teambuilding,

Sådan siger kunderne

Ekstern eksperthjælp

Når vi kombinerer vores koncept med refleksion og dybere udvikling, samarbejder vi blandt andet med Mia Korsholm.

Hun har stor erfaring med at undervise og facilitere workshops, og så ved hun en masse om coaching, forandringsprocesser og personlig udvikling.

Det giver god synergi og en god base for at integrere læringen fra teambuildingaktiviteterne i teamet efterfølgende.

Husk lige…

Der findes ikke en quick fix løsning på dit problem; trivsels- og samarbejdsudfordringer er altid en proces.

At skabe bæredygtige forandringer kræver kontinuerligt fokus. Derfor giver det ofte mening med en opfølgning efter 1-2 måneder, hvor dagen stadig ligger i frisk erindring, men dagligdagen også har nået at indfinde sig.

Her snakker vi om, hvordan det er gået siden sidst og ser på, om personalet har formået at bruge de nye erfaringer på en konstruktiv og givende måde. 

Formål og fokus

Dagen starter med et oplæg, hvor vi præsenterer hvad vi skal arbejde med, som en rød tråd gennem dagen.
Udover at samle op på det hele til sidst, vender vi tilbage til denne tråd flere gange i løbet af dagen, for at holde fokus på, hvad vi arbejder med, selvom deltagerne også bliver fanget af “spillet”, når vi begynder at konkurrere mod hinanden, og startskuddet lyder.

Der er flere muligheder, men oftest bruger vi “The Hint Hunt” som udgangspunkt, når vi arbejder med medarbejderudvikling.
The Hint Hunt er inspireret af Escape Room, som mange efterhånden har hørt om eller prøvet. I The Hint Hunt kan der dog være mange mennesker med samtidig, i samme område, og der er ikke noget rum, som du har en time til at komme ud af. Læs mere om The Hint Hunt længere nede.

En vigtig overvejelse

Der er ikke noget quick fix, når man arbejder med trivsel og samarbejde. Det er derimod en proces. At skabe bæredygtige forandringer kræver kontinuerligt fokus, og ofte giver det mening med opfølgning, måske allerede efter 1-2 måneder, hvor dagen stadig ligger i frisk erindring, men dagligdagen også har nået at indfinde sig.
Her vil vi følge op på, hvordan det er gået siden sidst, og vi vil vha. aktiviteter, samtale og reflektion skabe grobund for overvejelser, om personalet har formået at bruge de erfaringer de tilegnede sig  sidst på en konstruktiv og givende måde. 

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan designe et skræddersyet event eller forløb, der adresserer lige netop det I har brug for i jeres virksomhed.