Abstrus. Fordi stærkere relationer styrker samarbejdet

Vi ved, at gode relationer går forud for udvikling, kvalitet og medarbejdertilfredshed på enhver arbejdsplads. Derfor har vi gjort os til mestre i sjove og lærerige personalearrangementer, der giver godt sammenhold og fornyet syn på kollegaerne.

Hos Abstrus får vi jer til at træde i karakter som bredere og mere nuancerede mennesker, der har meget mere til fælles og meget mere at byde på, end I får lov til at vise i jeres daglige rutiner. Vi faciliterer medarbejderarrangementer og teambuilding-events, hvor jeres forskellige kompetencer kommer frem i lyset. I skal samarbejde på nye måder og under nye forudsætninger, som gør jer klogere på hinandens egenskaber og adfærdsmønstre. I bliver fanget af et fælles mål og deler alt fra frustration og kaosfølelse til kampgejst og sejrrus.

Træd ud af boksen og leg med!

Læs mere om vigtigheden af social kapital på arbejdspladsen

Hvad betyder Abstrus?

Abstrus er et tillægsord, som betyder “skjult”. Ordet oprinder fra det latinske “abstrusus”. Vi har valgt dette navn fordi vi tror på, at der i os alle ligger skjulte potentialer – ressourcer som andre ikke kender til. Og nogle gange ved vi ikke engang selv, at vi besidder disse ressourcer – mere eller mindre skjult under overfladen. Disse ressourcer vil vi gerne hjælpe til med at udnytte.

Bach. Scient i Idræt og friluftsliv fra Aarhus Universitet.
Engelsk fra Aarhus Lærerseminarium.

”Når vi ser, hvordan et voksent menneske glemmer sig selv, tiden og bare lader sig fange ind i øjeblikket – så ved vi, at vi har gjort det rigtige. Idrætten og legen giver os det samme, som musikken og kunsten kan give: Oplevelsen af at fortabe sig og lade sig opsluge. Det handler om at bevæge folk – i vores tilfælde er det helt bogstaveligt.  

Hos Abstrus skaber vi et overraskende åndehul – også for de deltagere, der normalt går til personalearrangementer med et vist forbehold. Den forløsende jubel, den høje latter og de store high fives er beviset på, at vi har rykket deltagerne ud af komfortzonen og et sted hen, hvor de kan lide at være. Sammen.”

ESG (Environmental, Social and Governance)

Vores teambuilding-arrangementer er ikke blot sjove og mindeværdige oplevelser for dine medarbejdere – de er også en integreret del af at styrke dit firma’s sociale bæredygtighedsindsats.
Ved at investere i teambuilding prioriterer du det sociale aspekt af ESG i din virksomhed. Gennem vores aktiviteter fremmes samarbejde, kommunikation og tillid blandt medarbejdere, hvilket kan være med til at skabe et positivt arbejdsmiljø og styrke de sociale bånd på tværs af organisationen. 

Lad os hjælpe dig med at bygge et mere sammenhængende og bæredygtigt arbejdsteam, samtidig med at I skaber en positiv indvirkning på samfundet.

Social kapital på bundlinjen

Som virksomhed er I vant til at kigge på bundlinjen. Der bliver beregnet, effektiviseret og optimeret på alle leder og kanter. I leverer, og I indkasserer. Sådan er business. Men forholder I jer også til, at kapitalen har en ekstra dimension? At I hver dag har mulighed for at øge værdien af jeres samarbejdsrelationer ved at investere i de relationelle kompetencer på arbejdspladsen?

Hvad er social kapital?
Social kapital er dét, vi har sammen. De faglige og de sociale fællesskaber, hvor mod, anerkendelse og gensidig tillid gør det godt og givende at gå på arbejde. Social kapital er følelsen af at være en respekteret del af et fællesskab, hvor man trygt kan give og tage. Det er følelsen af, at der ikke er så langt – hverken til sidemanden eller til chefens kontor.

Der bliver forsket meget i social kapital, og alle undersøgelser viser, at jo højere den sociale kapital er, jo højere er produktiviteten, lysten til udvikling og medarbejdertilfredsheden generelt. Investér i dine medarbejderes indbyrdes relationer, og få lavere sygefravær, flere kompetencer og højere fastholdelsesgrad.

En tryg udebane til den sociale kapital
Når vi i Abstrus opbygger stærkere relationer og samarbejde blandt jeres medarbejdere og ledelse, så er det altid med fokus på den sociale kapital. Det handler ikke bare om at give deltagerne en sjov oplevelse, for så var det måske nok med en bowlingtur eller den årlige julefrokost. Det handler heller ikke kun om at kaste alle ud i en grænseoverskridende oplevelse bare for grænseoverskridningens skyld.

Vi styrker derimod relationerne i et konceptuelt setup, hvor alle samarbejder på nye måder og viser nye sider af sig selv – høj som lav. Vi sætter rammerne om en fælles oplevelse, som skaber fornyet respekt, fornyet selvforståelse og social kapital, som varer ved. Begejstringen kan høres, resultaterne kan ses på bundlinjen.