Beredskabsøvelser målrettet din virksomhed

Uforudsete situationer kan ikke undgås, men hvordan de håndteres kan være afgørende. Øvelse er den bedste måde at styrke virksomhedens og medarbejdernes evne til at håndtere uforudsete situationer. Derudover peger al erfaring på, at øvelser skaber større tryghed blandt personalet samt bedre og mere effektiv håndtering af akutte situationer.

I får en dag dedikeret til virksomhedens beredskab samt jeres medarbejderes trivsel og samarbejde, hvor problemstillinger vil blive belyst fra flere sider og realistiske scenarier gennemspilles og sættes i perspektiv. 

Når personalet selv agere aktører i de opstillede situationer får de en større indsigt mulige scenarier og kan derfor også bedre håndtere dem hvis de skulle udspiller sig.

Hvilke situationer der sættes i fokus er op til jer, men I kan se eksempler i den orange boks til højre.

Vi stræber efter at I står tilbage med en følelse af at ‘VI har styr på det.’
En fælles ansvarsfølelse, der bunder i en fælles referenceramme, hvad angår sikkerhed og håndtering af uforudsete hændelser – et stærkt, trygt og stolt beredskab.

Vi faciliterer gerne oplæg fra relevante beredskabsaktører som fx brandvæsnet, reddere, terapeuter eller lignende og kan ligeledes facilitere førstehjælpskursus mm. 

Prisen for dagen afhænger af omfang og antal deltagere.

EKSEMPLER:

 • Evakuering  
 • Brand
 • Strømafbrydelse
 • Terror
 • Truende adfærd
 • Forstyrrende adfærd
 • Hjerteanfald o.lign. 
I alle disse scenarier skal jeres medarbejdere have en klar handleplan, være skarpe, kommunikere og samarbejde – de skal være forberedte. 

 

Øvelserne skal afdække, hvad der fungerer og derfor skal fastholdes – og hvad der fungerer mindre godt og derfor bør ændres. Dagen skaber også en unik mulighed for prøve af, lave fejl, blive klogere og få et stærkt fælles ståsted. 

Det praktiske forløb

 • På et indledende møde vil vi drøfte dagens indhold og få input til, hvilke scenarier der vil give mening for jer.
 • Vi udformer realistiske og målrettede cases og sender dem til jer. Vi retter til og står for den øvrige forberedelse.
 • Dagen afvikles som aftalt.
 • Vi modtager og bearbejder feedback og notater fra dagen.
 • I modtager resultater, input og evt. actioncards. Derudover et udkast til et konkluderende skriv til jeres medarbejdere.

Udbytte af Beredskabsdagen:

 • Implementering og evt justering af beredskabsplaner.
 • Øget trivsel og tryghed for både ledelse og medarbejdere.
 • Styrket samarbejde og kommunikation medarbejderne imellem.
 • Kompetent beredskab og mere effektiv håndtering af uforudsete hændelser.

Anmeldelse fra Musikhuset

Jonas Knive
Produktionschef/ Head of Production

I Musikhuset Aarhus holdt vi i 2022, for første gang en hel beredskabsdag for vores afviklingsansvarlige personale. Det gjorde vi fordi vi igennem de seneste år i stigende grad har oplevet uforudsete hændelser af forskellig karakter, der har ført til forestillingsafbrydelser eller i særtilfælde aflysninger. Typisk 1-5 gange årligt har vi situationer hvor vi har brug for at guide publikum og artister igennem en uforudset situation. Det kan være (falske) brandalarmer, tekniske nedbrud, Akut ildebefindende, (for) vildt publikum, sikkerhedstrusler mm. I sådanne situationer stilles der store krav til de afviklingsansvarlige, for at publikum, artister og andre medarbejdere kan føle sig trygge. For at lave sådan en dag godt, indså vi hurtigt, at vi havde brug for professionel hjælp udefra til planlægning, forberedelse, procesfacilitering på dagen og efterbehandling.

Ideen var, at vi ville træne håndteringen af publikum, artister , og medarbejdere i forskellige typer af kritiske uforudsete hændelser i nogle rollespils cases. Vi valgte at alliere os med Abstrus, som vi tidligere havde samarbejdet med ifm. en personaledag, til at hjælpe os. Med udgangspunkt i tidligere hændelser, og nær-ved hændelser i Musikhuset – plus nogle situationer vi ikke har været ude i – lavede Abstrus 9 forskellige, interessante, realistiske og engagerende case scenarier.

På dagen faciliterede Abstrus os rigtig godt igennem de forskellige cases, hvor vi var opdelt i 3 hold der skiftede mellem 3 lokationer. Efterfølgende har de hjulpet med opsamling, evaluering og tilretning af actioncard. Alt i alt en super oplevelse af samarbejdet med Abstrus som jeg kan give min varmeste anbefalinger.

Er der f.eks. kun 4-12 medarbejdere i dit firma, så kontakt os alligevel, og beskriv, hvad I har brug for, og hvor mange I er. Så skræddersyr vi et arrangement, som passer til jeres behov.

Se vores andre arrangementer

Har du nogle spørgsmål eller er du interesseret i en uforpligtende samtale?

Indtast dine oplysninger herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.